Cenník za poskytované služby CSS Riviéra

Cenník pre klientov bez odkázanosti na sociálne služby od 1.7.2020Druh služby Mesačná Denná
Ubytovanie 208,50 € 6,95 €
Stravovanie 180,00 € 6,00 €
Upratovanie 40,00 € 1,33 €
Pranie a údržba 20,00 € 0,66 €
*Odborné činnosti 89,00 € 2,96 €
**Ostatné náklady 82,50 € 2,75 €
Spolu za izbu: 620 € 20,66 €

Cenník diabetická strava

Stravná jednotka: 9,40 €/deň, 282 €/mesiac 

Rozpis stravy:

Raňajky 1,35 €
Desiata 0,75 €
Obed 3,40 €
Olovrant 0,75 €
Večera 2,65 €
Druhá večera 0,50 €

Cenník racionálna strava

Stravná jednotka: 8,90 €/deň. 267 €/mesiac

Rozpis stravy


Raňajky 1,35 €
Desiata 0,75 €
Obed 3,40 €
Olovrant 0,75 €
Večera 2,65 €

Cenník za poskytované sociálne služby CSS - Riviéra, Udiča n.o.


Cenník pre klientov s vybavenou odkázanosťou platný od 01.07.2020

Druh služby Mesačná Denná
Ubytovanie 112,50 € 3,75 €
Stravovanie 180,00 € 6,00 €
Upratovanie 20,00 € 0,66 €
Pranie a údržba 16,00 € 0,53 €
*Odborné činnosti 59,00 € 1,96 €
**Ostatné náklady 112,50 € 3,75 €
Príplatok za 1 lôžkovú izbu 70,00 € 2,33 €
Spolu za izbu: 570 € 19 €

Druh služby Mesačná Denná
Ubytovanie 112,50 € 3,75 €
Stravovanie 180,00 € 6,00 €
Upratovanie 20,00 € 0,66 €
Pranie a údržba 16,00 € 0,53 €
*Odborné činnosti 59,00 € 1,96 €
**Ostatné náklady 112,50 € 3,75 €
Príplatok za 2 lôžkovú izbu a 3 lôžkovú izbu 50,00 € 1,66 €
Spolu za izbu: 550 € 18,33 €

*Odborné činnosti - podora rozvoja osobných záujmov.

**Ostatné náklay - Ostatné mzdové a prevádzkové nákaly, údržby a investície nad bežný rozsah, služby zmluvných partnerov