CSS RIVIÉRA


Kontaktujte nás na tel. čísle: 

0944 310 309
0907 198 277

email: hromadova8@post.sk

Kontaktná osoba: p. Hromadová

Základné údaje o spoločnosti

Nezisková organizácia Centrum sociálnych služieb - Riviéra, vznikla v zmysle zákona č. 213/1997. Účelom založenia je poskytovanie všeobecne prospešných služieb za vopred určených podmienok, ktoré sú prístupne pre všetkých občanov SR a bola zaregistrovaná Obvodným úradom v Trenčíne pod č.OVVS/NO/194-11/2011.


Sídlo:

Udiča 541,
018 01 Udiča
IČO:45736774