Domov sociálnych služieb RIVIERA

vznikol ako odpoveď na situáciu, kedy pomoc, podpora a starostlivosť o ľudí starých, zdravotne, či sociálne odkázaných nie je dostačujúca, či už z hľadiska voľných ubytovacích kapacít alebo nezvládnutia individuálneho prístupu k jednotlivcovi s jeho špecifickými potrebami.

Každý jeden z nás má právo na dôstojnú starobu a naplňovať ho je práve cieľom nášho sociálno-zdravotného zariadenia. Preto všetci občania, ktorí už nie sú schopní plne a samostatne napĺňať svoje základné životné potreby, nachádzajú v našom Domove potrebnú pomocnú ruku a zaopatrenie.

Domov sociálnych služieb RIVIERA sa vyznačuje kľudným a príjemným prostredím, obklopeným zeleňou a individuálnym prístupom ku každému klientovi.


Vdačne príjmeme sponzorské dary v akejkoľvek podobe- finančné či nefinančné.