EON / ekonomicky oprávnené náklady/

- na jednu osobu v roku 2020 sú 693,51€ mesačne

- výška ekonomicky oprávnených nákladov sa bude každoročne meniť v závislosti od bežných výdavkov na prevádzku za predchádzajúci rok